apoteket [Arga apotek och en förvirrad avreglering]

apoteket
Visionerd

Om Visionerd

Redaktionen skriver och donar under namnet Visionerds, en lek med de engelska orden vision och nerds. Vi är några skrivglada och framåtsyftande akademiker.